แบ่งปัน

กิจกรรมซุมบ้าการกุศล Beatriz เพื่อมอบรายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของ Women with Admission 

ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นพัทยา ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมซุมบ้าการกุศล Beatriz เพื่อมอบรายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของ Women with Admission  โดยได้เชิญ Miss Beatriz  Busch  ครูสอนเต้นซุมบ้าต้นตำหรับ  มาสอนเต้นซุมบ้าให้กับผู้ที่สนใจที่ซื้อบัตรเข้ามาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการเต้นกว่าชั่วโมงครึ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการเต้นซุมบ้าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก