แบ่งปัน

8 คณะทูตเข้าชี้แจงปัญหาผู้บริหาร สงสัยบุหรี่ไฟฟ้าไทยถูกกฎหมาย หรือเปล่า

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา,  นาย อภิชาติ   วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา,  พ.ต.ท. ธวัชชัย หนองบัว รอง ผกก.ตม.จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับคณะทูตจากประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน, บาห์เรน, ภูฎาน, ลิเบีย, ไนจีเรีย, โอมาน, สาธาณรัฐสโลวัก และติมอร์ เลสเต โดยการนำของเอกอัครราชทูต ราอูชัน เยสบูลาโตวา จากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำราชอาณาจักรไทย

สืบเนื่องจากทางคณะทูตมีแนวคิดที่จะประสานความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพัทยาและสถานทูตต่างๆในประเทศ ในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยในที่ประชุมได้หยิบหยกปัญหาในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศที่ได้รับผลกระทบและมีการร้องเรียนไปยังสถานทูต เพื่อนำมาถกเพื่อหาแนวทางออกร่วมกัน อาทิ นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการพกพาสปอร์ตที่จะต้องนำติดตัวอยู่ตลอดเวลา การตรวจค้นนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะในประเด็นที่ทาง เอกอัครทูต อับดุล ละ ซาเรอเมด อัลไมมานี จากประเทศโอมาน ได้พูดถึงปัญหาจากกรณีนักท่องเที่ยวจากโอมานถูกจับกุมในหลายครั้ง ปัญหาสำคัญอาจเกิดมาจากล่ามแปลภาษาที่นำมาแปลภาษาให้กับนักท่องเที่ยวอาจยังไม่มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงทำให้ประเด็นการถูกจับกุมคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวล่าสุดเกี่ยวกับกรณีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยายังไม่ทราบกฎหมายของประเทศไทยอย่างแน่ชัดในกรณีสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย และยังเห็นว่ามีจำหน่ายอยู่ตามสถานที่ทั่วไปได้ จนกระทั่งนักท่องเที่ยวโดนจับกุมจนทำให้ต้องเสียเวลาในการต่อสู้คดีเป็นเวลานานหลายเดือน จึงอยากให้มีการผ่อนผันการจับกุมกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ทราบถึงกฎหมาย หรือขอเป็นการกล่าวตักเตือนเพราะนักท่องเที่ยวบางคนเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

จากปัญหาทั้งหมดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน ได้มีการแจงต่อเอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศ อาทิ ในเรื่องของการพกพาสปอร์ตในประเทศไทยถือว่าพาสปอร์ต คือ บัตรประจำตัวประชาชนใบหนึ่งที่ทุกคนต้องมีเมื่อมีการเรียกตรวจเพื่อยืนยันตัวตนของทุกคน ซึ่งในกรณีมีการอนุโลมให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนสามารถถ่ายสำเนาพาสปอร์ตพกติดตัวแทนพกพาสปอร์ตตัวจริงได้อยู่แล้ว ส่วนในปัญหาด้านอื่นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของที่ประชุมจะดำเนินการได้ จะรับไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป เบื้องต้นทางเมืองพัทยาจะทำป้ายสัญลักษณ์บอกกล่าวถึงสิ่งผิดกฎหมายในหลากหลายภาษาเพื่อในไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นก่อน