แบ่งปัน

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จัดกิจกรรมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรือ ปตท.ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการบางละมุงเมืองน่าอยู่ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา 5,000 ตัว
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พ.ย.2561 บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านโรงโป๊ะ (ศาลเจ้าโรงโป๊ะ) ต.บางละมุง จ.ชลบุรี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จัดกิจกรรมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรือ ปตท.ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการบางละมุงเมืองน่าอยู่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นาย กฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง นางเชอลี่ สุขอุดม เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง นายมาโนช ทรงโยธิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 นายรุ่งระวี โสดานา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และประชาชนชาวตำบลบางละมุงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี นายปรินทร์ วิเศษเขตรการณ์ ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน


นายปรินทร์ วิเศษเขตรการณ์ ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเปลี่ยนน้ำมันเรือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตำบลบางละมุงให้สู่ความยั่งยืนใน 4 ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่าง ปตท.กับชุมชนรอบข้างคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานบางละมุงเมืองน่าอยู่ อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะเป็นชุมชนที่อยู่ในรัศมี 2 กม.และเป็นชุมชนชายทะเล ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือ เพื่อเป็นการลดภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
สำหรับในวันนี้มีเรือประมงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรือ จำนวน 100 ลำ พร้อมทั้งการกำจัดน้ำมันเก่าที่เปลี่ยนถ่ายแล้ว และให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นของปตท.อีกทั้งในช่วงท้ายยังร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาจาระเม็ดจำนวน 5,000 ตัว และปูม้า สู่ท้องทะเลเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากร และขยายพันธุ์สัตว์น้ำทางธรรมชาติอีกด้วย.