แบ่งปัน

กองทัพภาคที่ 1กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสวนนงนุช จัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัด สนับสนุนโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


กองทัพภาคที่ 1กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสวนนงนุช ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดใน ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีพลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช นายสรรพการ เลขะวณิช เจ้าของที่ดิน มี่มอบพื้นที่ดังกล่าวได้จัดสวนในชุมชน


พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในประกอบกิจกรรมครั้งนี้ทาง ทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง”ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนบ้านครัวเหนือ ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ปูตัวหนอนพื้นถนนให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย ตั้งเก้าอี้หิน ต้นไม้ในกระถาง ทำรั้ว และทาสีให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เป็นอย่างมาก


พลโท ณรงค์พันธ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการกิจกรรมนี้ สำเร็จไปด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ พี่น้องประชาชนภายในชุมชน ภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค ด้วยการให้การสนับสนับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน 1 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช กล่าวว่าได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆโดยเริ่มจากชุมชนบ้านครัวเหนือ ได้มาดูพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ทิ้งขยะของชุมชนต้องมีการจัดเก็บแล้วปูตัวหนอนโดยนำต้นไม้มาลง 2 ชนิด คือต้นไทรเกาหลี และ ต้นจั๋งบ้านครัว ซึ่งกลางพันธ์มาจากต้นจั๋งเชียงใหม่ จึงได้ตั้งชื่อใหม่ตามชุมชมที่นี่เพราะเป็นการปลูกต้นจั๋งบ้านครัวเป็นที่นี่ครั้งแรกหลังจากกลายพันธุ์ รวมถึงการจัดโต๊ะหินอ่อนไว้ให้เป็นที่พักผ่อนของชุมชนแบบ pocketpark นอกจากนี้แล้วในสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสวนนงนุชก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ