แบ่งปัน


(วันที่ 21 ธันวาคม 2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชั้นบรรยากาศในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มควัน บางจุดคล้ายหมอก ถูกปกคลุมคละคลุ้งไปทั่ว แต่อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีความหนาวเย็นอย่างที่น่าจะเป็น เกรงว่าจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตราฐานและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกมาเตือนถึง 17 จุดในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงเขตอำเภอศีราชา จ.ชลบุรีโดยเฉพาะพื้นที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เตือนให้ประชาชนให้หลีกเลี่ยงหรือป้องกันโดยการสวมหนากากอนามัย แต่ยังไม่มีการแจ้งเตือนในพื้นที่เมืองพัทยา


อย่างไรก็ตามเตือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ระวังและควรหลีกเลี่ยงการการอยู่ในบริเวณกลางแจ้ง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ก่อน เพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษต่างๆ รวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตราฐานและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่