แบ่งปัน

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5… 14-22 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

วันนี้ (9 ม.ค. 62) ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและประธานกลุ่มศิลปินอิสระพัทยา นางสาววนิดา รัตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช โดยมีคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

โครงการ “นิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงเปิดงาน ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อจัดหารายได้เข้าสมทบทุนในมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก” อีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยเผยแพร่สู่สายตานานาชาติ และยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีเหล่าศิลปินด้านจิตรกรรมและปติมากรรมได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวนมากกว่า 300 ชิ้น นอกจากนี้กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะจะทำการสาธิตวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมทั้งร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ซึ่งภายในงานจะพบกับการแสดงดนตรีสร้างอรรถรสในการเข้าชมงานด้านศิลปะอีกด้วย

เมืองพัทยาขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมเข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมทั้งรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 15 ม.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช และเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-22 ม.ค. 2562 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0891635595