แบ่งปัน

    13325692_1611604929157800_8709830322181140320_n   13346775_1611604935824466_3011491630981510911_n

  ภาพ  /ณิชาภัทร ข่าว  /วาสนา

หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวและเจ้าของ ผู้พักอาศัยภายในสกายบีชคอนโด ได้ร้องเรียนผ่านสื่อบีทีวีว่า ได้รับความเดือนร้อนจากเศษหินที่เกิดจากการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำที่บริเวณชายหาดวงอำมาตย์ซึ่งเมืองพัทยาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการแล้วเสร็จโครงการตั้งแต่เดือน พ.ย. 2557 แต่ยังจัดเก็บเศษหินออกไปจากชายหาดไม่หมดทำให้เศษหินที่มีหอยและเพรียงเกาะอยู่บาดเท้านักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำจนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่เศษหินบางส่วนที่ถูกเก็บมาวางกองไว้ที่ชายหาดก็ไม่มีการขนย้ายออกไปจนทำให้เป็นภาพที่ไม่น่ามองสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน

ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้ เวลา 13.00 น.ของวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หลังจากที่เมืองพัทยารับทราบปัญหา  ทางด้าน ผอ.สมภพ  วันดี  ผอ.ช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยาได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ผู้รับเหมาขนย้ายเศษหินที่กองอยู่ออกไปจากชายหาดทันทีพร้อมทั้งชี้แจงกรณีนี้ว่า สำหรับเศษวัสดุก่อสร้างที่กองอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของเศษวัสดุก่อสร้างจากโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณชายหาดวงอมาตย์ที่ผู้รับเหมารื้อออกและเก็บชินส่วนไปทิ้งไม่หมดทำให้น้ำทะเลซัดออกนอกชายฝั่งและซัดกลับเข้ามาจนมีการทับถมของทรายและได้เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาเข้ามาเก็บอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งซึ่งก็ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่โครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 2557 แต่ต้องยอมรับว่าก็ยังเก็บไปไม่หมดเพราะส่วนหนึ่งฝังอยู่ใต้พื้นทราย  ขณะที่เศษหินที่กองอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้รับเหมาเก็บขึ้นมาแต่อาจจะอยู่ในระหว่างช่วงของการขนย้ายนำออกไปทิ้งนอกพื้นที่แต่ทิ้งไว้นานจนทำให้มีคนนำขยะต่างๆมาทิ้งรวมกันจนเป็นภาพลักษณ์ที่ได้ดีให้กับการท่องเที่ยวจึงได้เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาเร่งเข้ามาดำเนินการจัดเก็บกองไปภายในวันนี้