แบ่งปัน

22097  22098

ภาพ/ข่าว  อัมพร

คณะทำงาน รมต.กระทรวงยุติธรรมร่วมแก้ไขปัญหาและการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังภายในกระบวนยุติธรรม 
( 5 ก.ค.59 ) เรือนจำพิเศษพัทยา พลโท ชูนล หาสาสีสร คณะทำงานรมต.กระทรวงยุติธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ และรับฟังปัญหาต่างๆ พร้อมแนะนำการปฏิบัติ โดยมีนาย ชาตพล อาภาสัตย์ ผบ.เรือนจำพิเศษพัทยา และเจ้าหน้าที่ของเรือนจำรับฟังและเสนอปัญหา ร่วมทั้งมีองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศด้านมนุษยชนของกลุ่มหลากหลายเพศ และผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดิน 
สืบเนื่องจากทางกระทรวงยุติธรรมได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งมีการร้องเรียนทั่วไปประเทศ ทางกระทรวงยุติธรรมจึงตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง ส่วนปัญหาที่พบนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการอายัดตัวผู้ต้องหาในพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ และไม่ถอนอายัดหลังคดีสิ้นสุด ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหามาจากการที่เวลาทางเจ้าหน้าที่มาขออายัดตัวจะต้องมีสำเนาหมายจับแนบมาด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่มี และการที่เจ้าพนักงานทำเรื่องอายัดตัวแล้วไม่ดำเนินการต่อปล่อยเชย 
ด้านพลโท ชูนล หาสาสีสร เผยว่า ในการมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหา ดูสภาพความเป็นจริงก่อนนำเรียนผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบปัญหาแล้วนำไปแก้ไขปรับปรุง นอกจากนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเลื่อมล้ำ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของนักโทษ และสิทธิมนุษยชน 
ปัจจุบันเรือนจำพิเศษพัทยามีนักโทษรวม 4,366 คน แบ่งเป็นชาย 3,749 คน หญิง 617 คน แบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด ชาย 2,740 คน หญิง 396 คน ระหว่างสอบสวนพิจารณา ชาย 861 คน หญิง 186 คน ระหว่างอุทธรณ์ฏีกา ชาย 110 คน หญิง 33 คน ผู้ต้องกักขัง ชาย 38 คน หญิง 2 คน ส่วนกลุ่มหลากหลายเพศรวม 222 คน แบ่งเป็น เกย์ สาวประเภทสอง ยังไม่ได้แปลงเพศ 170 คน ทอมดี้ 41 คน นักโทษชายที่แปลงเพศ 11 คน ซึ่งกลุ่มนี้แยกไม่ให้อยู่รวมกับนักโทษทั่วไป 
หลังจากพลโทชูนล หาสาสีสร คณะทำงานรมต.กระทรวงยุติธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ และรับฟังปัญหาต่างๆ พร้อมแนะนำการปฏิบัติ เสร็จแล้วจึงเดินทางต่อยังผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี

10276