แบ่งปัน

S__2940936   S__2940938

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ชณตดิฐ กิจสำเร็จ นายกสมาคมพระเครื่องเมืองพัทยาคนล่าสุด ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนา ให้กับประชาชนในเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในด้านพระพุทธศาสนาด้วย งานดังกล่าวทางสมาคม จะนำรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่ง ไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่มีฐานะยากจน บูรณาซ่อมแซมหน่วยงานราชการ และช่วยเหลือเหล่าทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ทั้งนี้การประชุมได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในด้านของการจราจร สถานที่จอดรถ การรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาล เวที เจ้าหน้าที่อำนวยการ เป็นต้น…