แบ่งปัน

S__5021742

ภาพ วาสนา ข่าว สุพรรณี

    เมืองพัทยาเอาจริง จับปรับ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ตามชายหาดที่จอดรถขายของกรีดขวางเส้นทางจราจร สั่งลงโทษสูงสุดคือปรับเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย เศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เป็นประธานนำประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาดเมืองพัทยา ในเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายหาด โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาพ่อค้าหาบเร่ แผงลอยการจัดระเบียบร่มเตียงและหมอนวดแผนไทยชายหาด การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบทางเท้า คนเร่ร่อน ขอทาน การจัดระเบียบการประกอบการเจ็ตสกี การจัดระเบียบรถโดยสานสาธารณะ และที่หยุดรถรับส่งรถสาธารณะ ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นมีความคิดเห็นตรงกันว่ากรณีพ่อค้าหาบเร่ แผงลอย จะมีการจับ ปรับ ทันทีเต็มอัตราที่เมืองพัทยากำหนดไว้คือจำนวน 2,000 บาท พร้อมยึดอุปกรณ์การทำกินไว้ก่อนชั่วคราว เพื่อป้องกันกรีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเส้นสายชายหาด ส่วนกรณีอื่นๆให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของเมืองพัทยากำหนดต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่เมืองพัทยา