แบ่งปัน

14089243_1650399325278360_7834588938655481666_n  14089291_1650399345278358_1099356357768380875_n

ภาพ วสุพล ข่าว สุพรรณี

    กรมส่งเสริมการเกษตรพาคณะสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมสวนกลุ่มผลิตไม้ผลคุณภาพในพื้นที่อ.สัตหีบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน กับเกษตรกรและหวังผลการผลิตผลไม้เชื่อมโยงสู่การตลาด

     นาย ชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองนำคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดชลบุรีศึกษาดูงานกลุ่มผลิตไม้ผลคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดภาคตะวันออกปี 2559 ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพที่สำคัญของประเทศ อาทิ ทุเรียน มังคุด จัดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออก การส่งเสริมการผลิตพืชสำคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ไม้ผลบางชนิดประสบปัญหาผลผลิตในฤดูออกมาพร้อมกันในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ราคาตกต่ำ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการใช้มาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้นทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้รับซื้อ และผู้ส่งออกไม้ผล สู่การตลาด

โดยครั้งนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสวนแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงบุญส่ง กมลวิจิตร ในพื้นที่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ซึ่งลุงบุญส่งเป็นเกษตรกรวัย 80 ปี ทำอาชีพเป็นเกษตรกรชาวสวนมานานกว่า 60 ปีแล้ว บนเนื้อที่กว่า 35 ไร่ ด้วยการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานภายในสวนมีการปลูกพืชกว่า 20 ชนิด อาทิ มะปรางหวาน มะยงชิด กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม สับปะรด มะม่วง ขนุนและมะละกอ และมีการใช้สารเคมีแค่เพียง 10% นอกนั้นเป็นการใช้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชจากน้ำหมักชีวภาพเท่านั้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อปีเป็นเงินจำนวนกว่า 1 ล้านบาท แต่ในปีนี้ทางคุณลุงต้องประสบกับปัญหาผลผลิตที่ออกผลน้อยลงอย่างเช่นต้นมะปรางหวานและมะยงชิด เคยสร้างรายได้ต่อปีให้กับคุณลุงถึงปีละ 200,000 บาท แต่ปีนี้ไม้ผลเหล่านั้นแทบจะไม่ออกผลมาให้คุณลุงเพื่อนำไปจำหน่ายยังตลาดเหมือนเดิมเนื่องมาจากอากาศที่แปรเปลี่ยนไปในปัจจุบัน แต่นาย บุญส่ง ยังโชคดีที่มีไม้ผลอื่นๆมารองรับ รวมทั้งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้ความรู้กับนายบุญส่ง ในเรื่องของการทำปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืชจากน้ำหมักชีวภาพที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งยิ่งจะลดปัญหาในเรื่องของต้นทุน ทำให้แม้ว่าผลผลิตของไม้ผลบางชนิดจะออกผลน้อยลงแต่คุณลุงยังอยู่ได้ นอกจากนี้ทางนายบุญส่ง ยังมีตลาดรองรับผลผลิตที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโดยนำผลผลิตออกไปจำหน่ายเอง ซึ่งทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมาลุงบุญส่งจึงสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขบนพื้นที่ฐานการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินหรือในการทำอาชีพเกษตรกรรมให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

หลังจากนั้นทางคณะสื่อมวลชนยังได้ไปแวะเยี่ยมชมสวนผลไม้ของนางสาวจำเรียง รักธรรม ซึ่งมีสวนผลไม้จำพวกพืชเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกคือ มังคุด ทุเรียน ลองกองและเงาะ เพื่อร่วมกันรับฟังปัญหาที่ชาวสวนกำลังประสบอยู่เกี่ยวกับอากาศที่แปรเปลี่ยนไปทำให้ผลผลิตมีการออกล่าช้าและออกเพียงแค่เวลาสั้นๆ เท่านั้น