แบ่งปัน

IMG_0144  IMG_0168

ภาพ  /  สุพรรณี ข่าว /  วาสนา     

กอ.รมน.เปิดอบรมโครงการเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายมวลชน  เฝ้าระวัง  ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ หวังสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยว ดึงพัทยานำร่องโครงการ ภายแนวทาง“ พัทยาเมืองปลอดภัยแห่งการท่องเที่ยว ..มั่นใจท่องเที่ยวเมืองพัทยา”

ที่ห้องประชุมตากสิน เมืองพัทยา พลโท สสิน  ทองภักดี  รองเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายมวลชน  เฝ้าระวัง  ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมี พล.ต.อ.วุฒิ  ลิปตพัลลภ  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  , พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์  รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , พล.ต.ต.อภิชาติ  สุริบุญญา ผู้บังการกองการต่างประเทศ หัวหน้าตำรวจสากลประเทศไทย , นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา , นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ  รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นข้าราชการพลเรือน  ตำรวจ  ทหาร ในพื้นที่ ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก  สถานบริการท่องเที่ยวจำนวน 180 คน   เข้ารับฟังสาระความรู้และร่วมอบมรมในครั้งนี้    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของหน่วยงานและองค์กรในการเฝ้าระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการสรุปข้อขัดข้อง  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญในการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติด้วย โดยมีภายในการอบรมครั้งนี้จะมีการเสวนาปัญหาและการแก้ปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยา จากผู้แทนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จาก เมืองพัทยา อ.บางละมุง  ผู้ประกอบการสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศพร้อมทั้งมีการจัดบอร์ดนิทรรศการของ กอ.รมน.และตำรวจสากล

ขณะที่ทางด้าน พลโท องอาจ ชวาลวิวัฒน์  รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กล่าวว่า การร่วมมือกับเมืองพัทยา ในการจัดทำโครงการ “โครงการสร้างการเรียนรู้  พัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  ” ในพื้นที่เมืองพัทยาครั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการบริการแก่นักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา  มีความตระหนักด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ   เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินุรกิจ  และผู้มาใช้บริการในเมืองพัทยา  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผุ้ประกอบการ ภายใต้แนวทาง “ พัทยาเมืองปลอดภัยแห่งการท่องเที่ยว ..มั่นใจท่องเที่ยวเมืองพัทยา”  โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง  ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวซึ่งจะมีการขยายโครงการไปยังเมืองท่องเที่ยวแห่งอื่นต่อไปอีกด้วย