แบ่งปัน

14963006_916212561845667_1623858308_n  14963065_916212648512325_944254895_n

14971262_916212711845652_192209478_n  14971915_916212531845670_860244674_n

ภาพ/ข่าว สุพจน์

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และ นักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 2 จัดกิจกรรมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แปรแถวแสดงไว้อาลัย เลข ๙ 
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ) นาย พูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 2 พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 2 กว่า 1,417 คน ร่วมแปลอักษรรูป 9 ไทยล้อมรอบด้วยดวงใจเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนแปรอักษรทาง นายบันลือ กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นมีการกล่าวถวายความอาลับ ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั่นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชาผู้ทรงธรรมบรรเลงโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนเมืองพัทยา 2 จากนั้นมีการร่วมแปลอักษรเป็นตัวเลข 9 ไทย ท่ามกลางความอาลัยรัก