แบ่งปัน

สำนักการศึกษาจัดการประชุมเตรียมความพร้อม มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E. , งานชุมนุมลูกเสือโลก และมอบวุฒิบัตรประกาศนียบัตรนักเรียน

                ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย วุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธาน เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ทั้ง 3 งาน ตามที่สำนักการศึกษา ดำเนินการจัดงานในเดือน มีนาคม 2560 ณ อาคารกรีฑาในร่ม เมืองพัทยา จำนวน 3 งาน ได้แก่ งานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดในวันที่ 10 มีนาคม 2560 , งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดในวันที่ 20-22 มีนาคม 2560 และงานพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนจบกลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร ครู สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักการศึกษาเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมร่วมกันพูดคุยเรื่องการจัดงานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. โดยในที่ประชุมประธานได้กล่าวว่าปีที่ผ่านมาพบปัญหาการมอบประกาศนียบัตรไม่ตรงกับชื่อของนักเรียน จากการจัดไม่เตรียมวางแผนและจัดระเบียบที่ดีขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้

ด้านนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ขอให้ทุกโรงเรียนจัดการระบบระเบียบของเด็กที่จะขึ้นรับประกาศนียบัตรจากประธานและผู้มีเกียรติที่ร่วมงานในวันนั้นให้ดี เด็กคนไหนไม่มาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทันท่วงที และขณะนี้มีปัญหาเรื่องรถโรงเรียนเจ้าเดิม ยกเลิกสัญญากับเมืองพัทยา เมืองพัทยาจึงได้ทำการประกวดราคารถเช่า ซึ่งขณะนี้มีบริษัทรถเช่าให้ความสนใจร่วมประกวดราคา จำนวน 2-3 บริษัท คาดว่าจะมีรถรับส่งนักเรียนหลังโรงเรียนเปิดเทอม ต้องทำหนังสือชี้แจงผู้ปกครองถึงเรื่องดังกล่าว และการจัดงานที่จำเป็นต้องใช้รถรับส่งนักเรียน ให้ผู้บริหารประชุมแก้ปัญหาการจัดหารถเบื้องต้น อาจจะทำหนังสือถึงประธานสหกรณ์สองแถว จัดจ้างรถเพื่อทำการรับส่งนักเรียนในกรณีที่ไม่มีรถรับส่งนักเรียน นอกจากนี้จะย้ายสถานที่จัดงาน จากอาคารกรีฑาในร่ม เมืองพัทยา เป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป……