แบ่งปัน

อสม.เทศบาลบางละมุง สัญจรตลาดน้ำ สี่ ภาค พัทยา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางละมุง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ประจำปี 2560 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเรื่อง”อาหารดี 4 ภาคและการนวดแผนไทยด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ที่ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง มีเจ้าหน้าที่ อสม.เทศบาลตำบลบางละมุงจำนวน 90 คนออกเดินทางด้วยขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษที่สถานีบางละมุงไปลงที่สถานีตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา และเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตลาดน้ำให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอีกทั้งคณะ อสม.ทั้งหมด กิจกรรมก่อนหน้านั้นทางนาย เศรษฐศักดิ์ ฟักฤกษ์ ประธานชมรม อสม.เทศบาลตำบลบางละมุงพร้อมด้วย นาย วิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ อดีตผู้ช่วยดำเนินงานนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มาต้อนรับคณะดูงานอย่างอบอุ่นเป็นกันเองและยังได้จัดให้มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับสมาชิก อสม.ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย ซึ่งทำกันมาเป็นประจำทุกเดือนทางด้านนายวิชิตก็ได้มีของขวัญเป็นเงินขวัญถุงแจกแก่ผู้ที่เกิดใน 2 เดือนนี้ทุกคนอีกด้วย

จากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการโดยมีตัวแทนผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา กล่าวต้อนรับคณะดูงานโดยมีนาย นราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นาย กฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ตัวแทนนาย ลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กล่าวขอบคุณและเจ้าหน้าที่ตลาดน้ำได้เชิญชมและแนะนำการจัดการด้านอาหารดี 4 ภาค ทางด้านตลาดน้ำ 4 ภาค ได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาลองรับประทานกันได้ทุกวันมีอาหารไทยทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมีไว้ให้รับประทานกันจนอิ่มด้วยราคาพิเศษ จากนั้นคณะทั้งหมดล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกเพื่อไปชมการสาธิตการนวดไทยโบราณด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน และทดลองนวด พร้อมด้วยจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการนวดด้วยสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเป็นจำนวนมาก…..