แบ่งปัน

809224  809227

809228  809229

กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นาย อเนก พัฒนางาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
ทางกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มสตรีผู้สูงอายุภายในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในยามว่าง พร้อมทั้งมีรายได้เสริมภายในครอบครัว โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญการประดิษฐ์ ดอกไม้ที่ทำจากใบเตย และใบไม้ธรรมชาติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้….