แบ่งปัน

   

มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เปิด วันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการ              

ที่มัสยิด ดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยา อีหม่าม ฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ขึ้นกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน วันสายธารสู่ศรัทธา มัสยิด ดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยา ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดกล่าวเปิดงาน

 

โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นาย เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี พร้อมคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี, นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง, นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, นาย บรรลือ กุลละวณิชย์ อดีตประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมคณะอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นาย วีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ, พ.ต.ท.ศรัณยพงศ์ ไหมทองกูลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา, และโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด คณะผู้บริหารสมาชิก อบจ.ชลบุรี ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจพร้อมด้วยโต๊ะอิหม่ามสับบุรุษประจำมัสยิดเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานทั้งหมดทางคณะกรรมการจะนำไปใช้ในกิจการของมัสยิดพร้อมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของมัสยิดฯเพื่อให้เด็กเยาว์ชนของทางมัสยิดได้มีที่เรียนที่ศึกษาศาสนาที่เหมาะสมกับวัย ต่อไป…..