แบ่งปัน

    

รพ.มะเร็งชลบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8

ที่โรงแรม เอ วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา นายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8 พร้อมด้วยคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 400 คน เข้าร่วมฟังบรรยายอบรมเชิงวิชาการโดยพร้อมเพรียงกัน

ทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเล็งเห็นว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญยิ่ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรไทย โดยเฉลี่ยปีละกว่า 60,000 ราย และเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ   จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นแบ่งเป็นทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

หลักสูตรที่ 2 Cancer conference for pharmacist Knowledge and policy update

หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวชครั้งที่ 11 หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา

ซึ่งปัจจุบันมะเร็งลำไส้เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง และมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มีจำนวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับต่อๆมา ซึ่งมะเร็งตับจากไวรัสตับอักเสบ บีและ ซี เริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ทางการแพทย์สามารถป้องกันได้ โดยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ และสามารถรักษาได้หากเข้ารับการรักษาระยะเริ่มต้น

ทั้งนี้นายแพทย์สุทัศน์ ยังกล่าวถึงจุดประสงค์หลักในการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย