แบ่งปัน

เทศบาลตำบลโป่งจัดกิจกรรม โป่งปั่น กินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีทีมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลโป่ง นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรม โป่งปั่น กินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีทีมนักปั่นจักรยานในจังหวัดชลบุรีกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นาย มาโนช หนองใหญ่ นายกสมาคมจักรยานเมืองพัทยา นาย วันชัย แสงงาม ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ และ แขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้

สำหรับการจัดงาน โป่งปั่น กินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพสถานท่องเที่ยว และส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายสินค้าทางเกษตร ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปประธรรม ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงการสร้างงาน สร้างรายได้ด้านการนำทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง ได้กำหนดเส้นทางในการปั่นจักรยานโดยเริ่มสตาร์ทตั้งแต่บนสันเขือนบริเวณที่จัดการแข่งเรือยาว แล้วไปทางวัดเขาโพธิ์ทอง แล้วเลี้ยงซ้ายในทางสามแยกโป่ง สิ้นสุดที่บริเวณงาน กินเพลิน เดินชิม ริมมาบประชัน จากนั้นทางนักปั่นจักรยานได้ร่วมกันถ่ายรูป ก่อนที่จะเดินเที่ยวงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง.