แบ่งปัน

ประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 25 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความ สัมพันธ์ทางทหารและความมั่นคงตามแนวชายแดน

ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก บุน เซง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ฝ่ายกัมพูชา ในการประชุมคณะกรรมการชานแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาทบทวนถึงความก้าว หน้าและพัฒนาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางทหารและความมั่งคงตามแนวชายแดน โดยพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันภัยใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหัวข้อในการประชุม ประกอบด้วย การประสานความร่วมมือด้านความมั่งคง การป้องกันการเกิดข้อพิพาท การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดน การสัญจรข้ามแดน แรงงานผิดกฎหมาย และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โดยในช่วงบ่ายประธานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเปิดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 25 อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมและคณะทำงาน ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมหารือ ก่อนจะมีการแถลงข่าวและสรุปผลการประชุมอีกครั้งในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้