แบ่งปัน

นักปั่นน่องเหล็กกว่าหนึ่งพันคนเข้าร่วมการแข่งขันการปั่นจักรยานในโครงการ การแข่งขันจักรยาน Pong Bike ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2

ที่อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ได้กล่าวต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานในรายการ แข่งขันจักรยาน Pong Bike ใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 โดยมี นาย อนุชา เพียรใจ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน และในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกการกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นประกล่าวเปิดงานพร้อมปล่อยตัวการแข่งขัน ในปีนี้ได้มีนักปั่นทั้งชาย หญิงและเด็ก รวมถึงชาวต่างชาติ มาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน

สำหรับการแข่งขัน Pong Bike ใจเกินร้อย จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป ลดการใช้น้ำมัน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในสังคม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงระหว่าง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโป่ง ตำบลหนองปรือ และตำบลห้วยใหญ่ โดยจัดการแข่งขันเป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 5 รุ่นการแข่งขัน ได้แก่ เสือหมอบชาย หญิง ,เสือภูเขาชาย หญิง , ล้อโต ชาย หญิง และ VIP …