แบ่งปัน

นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 15 โดยมีประชาชนในเขตอำเภอบางละมุงเข้าร่วมเกือบ 1,000 คน

ที่โดมเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง นาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ ประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงได้เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น

ภายในพิธีมีพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบางละมุง รวม 5 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการกันกว่า 966 คน อาทิ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ [สปท] นาย เรวัต ผลลูกอินทร์ นาย สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รอง นายก อบจ.ชลบุรี นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี นาย จำเนียร กีธีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี ผกก.สภ.หนองปรือ ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบราบ 21 พัน 1 รักษาพระองค์ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

จากนั้นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 800 คน มอบไม้เท้าค้ำยันให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตา 82 คน และนาย ประเนิม นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ได้มอบกระเช้าให้กับประธานในพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง