แบ่งปัน
 

จังหวัดชลบุรีจัดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว โปรโมทชุมชนโบราณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่

 
 

(9 ก.ย.) เวลา 19.00 น. ที่ตลาดถนนคนเดิน ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว หมู่ 10ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าฯ จ.ชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของ จ.ชลบุรี กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นชุมชนนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ให้เป็นที่รู้จักสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 
 

ซึ่งภายในงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” ยังให้ผู้ร่วมงานได้สนุกกับกิจกรรม “แชะ แชร์ เช็คอิน ภาพสุดฟิน ณ ชากแง้ว” รับฟรี! เครื่องรางน้ำเต้ามงคล (จำนวนจำกัด) กล่าวคือ “แชะ” ภาพประทับใจในมุมโปรดของตลาดจีนชากแง้ว “แชร์” ภาพถ่ายใต้โพสต์กิจกรรมที่หน้า Facebook page ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว |pattaya “เช็คอิน” ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว |pattaya และโชว์ภาพถ่ายที่โพสร่วมกิจกรรม เพื่อแลกรับของที่ระลึกที่จัดลงทะเบียนใกล้โรงงิ้ววันเดียวเท่านั้น

 
 

นอกจากนี้ กิจกรรม “แขวนโครมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” หากใครได้ไปเยือนชุมชนแห่งนี้ พลาดไม่ได้ที่จะเดินเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน เริ่มที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวชุมชนเคารพนับถือมาช้านาน ถือเป็นศาลเจ้าของชาวจีนทั่วโลก เพื่อบูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เจ้าแม่ทับทิมที่ชุมชนชากแง้วนี้มีมายาวนานกว่า 100 ปี ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าหากผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติดีเมื่อมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่จะสมหวังทุกครั้งไป

โรงงิ้วโบราณ ตามวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชุมชนจีน เมื่อมีการรวมตัวของคนเชื้อสายจีน ก็นิยมสร้างศาลเจ้าไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ต่อมาเมื่อมีชาวจีนมากขึ้น มีฐานะดีขึ้นก็จะตั้งเป็นสมาคม โดยที่มีจุดศูนย์รวมการทำกิจกรรมของชุมชนอยู่ที่โรงเจหรือโรงทาน สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกโรงเจว่าโรงงิ้ว มากจากภายหลังที่สร้างโรงเจเสร็จ เป็นช่วงเดือนกับงานประเพณีประจำปีเจ้าแม่ทับทิม จึงได้มีการจัดให้แสดงงิ้วให้เจ้าแม่ทับทิมดู ทำให้ชาวบ้านเรียกที่แห่งนี้ว่าโรงงิ้ว

โรงหนังโบราณ หรือ ชากแง้วดราม่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงของคนในชุมชนรวมไปถึงภายในจังหวัดชลบุรี โรงหนังชากแง้วก่อนตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 เพื่อเป็นสถานบันเทิงให้คนในชุมชนพักผ่อนหย่อนใจ โรงหนังโบราณอยู่บริเวณหน้าตลาดที่อายุเก่าแก่กว่า 50ปี โดยโรงหนังทำจากไม้ทั้งหลัง เหมาะแก่การเก็บภาพอย่างยิ่ง เพราะมีเหลือให้เห็นน้อยเต็มที่ในปัจจุบัน

สำหรับชุมชนจีนบ้านชากแง้ว หรือชุมชนตลาดชากแง้ว เป็นชุมชนจีนโบราณที่มีมายาวนานกว่าร้อยปี โดยที่ชุมชนเริ่มก่อตั้งมาจากการที่มีชาวจีนโล้สำเภาหนีความแห้งแล้งมายังประเทศไทย และทำงานตั้งรกรากสร้างครอบครัวที่บ้านชากแง้ว และมีการจ้างแรงงานคนไทย เป็นผลให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยโบราณและวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 300หลังคาเรือน ถึงแม้อาคารบ้านเรือนจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงพบเห็นความรุ่งเรืองในอดีตของชากแง้วได้จากสภาพอาคารบ้านเรือน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า และอัตลักษณ์เปรี่ยมเสน่ห์ของชุมชนจีนโบราณ