แบ่งปัน

16645 16646

ภาพ/ข่าว/นิพล

พุทธศาสนิกชน ต.โป่ง ต่างพาครอบครัวเข้าร่วมประเพณีวันหาบ พร้อมทั้ง ทำบุญตักบาตร เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ที่ศาลาวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หรือวัด โป่ง พุทธศาสนิกชนในตำบลโป่ง  และ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ต่างพากันเข้าร่วมประเพณีวันหาบ โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนละครอบครัว

โดยพี่น้องประชาชนต่างพากันตกแต่งหาบด้วย พืชผัก ผลไม้ ที่จัดหาได้ในท้องถิ่น โดยมีการแห่หาบด้วยคณะกองยาว มีการฟ้อนรำ รอบพระวิหาร ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน ซึ่งทางวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม หรือวัด โป่ง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป…