แบ่งปัน

เรือรบแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางถึงประเทศไทย พร้อมร่วมในมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ  50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

(15 พ.ย.60) เวลา 08.45 น. ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) เป็นเรือชั้นพิฆาต และ ROKS HWACHEON(AOE-59) เป็นเรือสนับสนุนการรบ ซึ่งเป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือเกาหลี เข้าเทียบท่า  ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกต ที่ 1 กองเรือยุทธการ และคณะ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี Yang, Yong-Mo ผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ , นาวาเอก Park, Chang-Ju ผู้บังคับการเรือ ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) และ นาวาเอก Lee, Young-Oh ผู้บังคับการเรือ ROKS HWACHEON(AOE-59) โดยเรือรบแห่งสาธารณรัฐเกาหลีทั้ง 2 ลำ พร้อมเข้าร่วมมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

 

: ศูนย์ประชาสัมพั