แบ่งปัน

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน สาธิตอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 19 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักการออกกำลังกาย แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะกีฬา

ที่โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน สาธิตอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 โดยมี นาย วิศัลย์ เพ็ชรตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นาย อลงกรณ์ ต้นประดับ ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง 4 สี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน สาธิตอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักการออกกำลังกาย แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะกีฬา มีนำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับ ถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดย ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาสีได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในบางประเภท ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส และกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งการแข่งขันได้สร็จสิ้นแล้ว และในวันนี้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬากีฑา ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยแบ่งสีออกเป็น 4 สี ประกอบด้วย สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดง ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก