แบ่งปัน

 

Night Run ชมแสงสียามค่ำ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา กับ PEA Happy Run” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ พบว่ามีนักวิ่ง ดารา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 
 

นาย เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA Happy Run” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ โดยมี พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน ณ แหลมบาลีฮาย เทศบาลเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน “PEA HAPPY RUN” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ วิ่งแบบ Fun Run ชมความงดงามแสงสียามค่ำคืนของเมืองพัทยาบริเวณแหลมบาลีฮาย ซึ่งเป็นเสมือนจุดแลนด์มาร์กของเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้และการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยา โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการสมัครวิ่งและร่วมบริจาค มอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เมืองพัทยา

สำหรับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์เพื่อทัศนียภาพที่งดงามของ Smart City ด้วยการนำสายไฟลงดินในเมืองใหญ่ ตามแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2560-2564 วงเงินรวมทั้งโครงการ 11,668 ล้านบาท มีพื้นที่ดำเนินโครงการ 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยาและเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง, 2. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เหนือดิน/ใต้ดิน จำนวน 55.5 วงจร-กิโลเมตร 3. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน จำนวน 119 วงจร-กิโลเมตร 4. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน จำนวน 549.744 วงจร-กิโลเมตร และ 5. งานรองรับระบบสื่อสาร จำนวน 119 วงจร-กิโลเมตร ในส่วนของเมืองพัทยามีแผนดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน งานระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดินพร้อม Overhead Ground Wire และงานรองรับการสื่อสาร โดยมีแผนการดำเนินงานวางระบบจำหน่ายใต้ดิน ถนนพัทยาเหนือ ถนนพัทยากลาง และพัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 1 สาย 2 และสาย 3 ถนนพัทยาใต้ถึงท่าเรือ (บาลีฮาย) บริเวณซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว รวมระยะทาง 18.50 วงจร-กิโลเมตร ปริมาณงาน 53.80 วงจร-กิโลเมตร

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือของระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย สร้างทัศนียภาพสวยงามให้กับเมืองใหญ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต