แบ่งปัน

เมืองพัทยา ร่วมทหาร ลงพื้นที่ ติดตั้งรั้วกันไม่ให้รถทัวร์วิ่งบนทางสาธารณะหลังผู้ประกอบการใช้ถนนสาธารณะในการวิ่งรถทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวจนถนนสาธารณะชำรุดและประชาชนไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 พ.ค. 2561 นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธิปชัย รัตนวีรถาวร หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ   เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ทหาร คสช.ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อ.บางละมุง ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสาธารณะด้านบ้านสุขาวดี เพื่อทำการติดตั้งรั้วกั้นไม่ให้รถทัวร์วิ่งผ่านเข้าไปภายในบ้านสุขาวดี หลังจากพบว่ามีการใช้พื้นที่สาธารณะในการวิ่งเข้าออกของรถทัวร์เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวจนพื้นผิวถนนซึ่งเป็นตัวหนอนมีการชำรุดเสียหายและชาวบ้านประชาชนทั่วไปไม่สามารถไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในการเดินเล่น ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจได้ จนนำมาซึ่งการร้องเรียนก่อนที่เมืองพัทยาจะทำหนังสือแจ้งให้แก้ไข และออกคำสั่งให้ไม่ให้มีการนำรถทัวร์เข้ามาวิ่งให้ให้ทางบ้านสุขาวดีทำการปรังปรุงพื้นผิวถนนที่ได้รับความเสียหายโดยเมืองพัทยาให้เวลาในการดำเนินการมาตามเวลาที่กำหนดแต่ทางบ้านสุขาวดียังไม่ได้ดำเนินการใดๆ  ทางเมืองพัทยาจึงต้องเข้ามาดำเนินการติดตั้งรั้วกั้นในวันวันนี้โดยมีเจ้าหน้าที่และตัวแทนของบ้านสุขาวดีมาร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าจากสำนักการช่างเมืองพัทยาที่เข้ามาทำงานในครั้งนี้ สำหรับการติดตั้งรั้วกั้นดังกล่าวเป็นการติดตั้งแบบถาวรจนกว่าเมืองพัทยาจะมีการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว

ขณะที่ความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินการหลังจากที่เมืองพัทยาและสำนักงานที่ดินได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบที่ดินบางแปลงภายในบ้านสุขาวดีที่การล้ำแนวเขตที่ดินและถนนสาธารณะจำนวน 11 นั้น  หลังได้รับรายงานว่ามีการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในพื้นที่สาธารณะริมทะเล นั้น

นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการช่างเมืองพัทยา กล่าวว่า ทางสำนักการช่างเมืองพัทยา สำนักงานที่ดินและอำเภอบางละมุง ได้ร่วมกันทำการรังวัดสำรวจแนวเขตทั้งหมดแล้ว และได้ทราบแนวเขตที่แท้จริงของบ้านสุขาวดี และแนวเขตพื้นที่สาธารณะแล้วซึ่งช่วงนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบโดยการเขียนแบบในส่วนของการเตรียมบันทึกในการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งต้องมาพิจารณาตรวจสอบอีกทีว่ามีอาคารใดบ้างที่มีการรุกล้ำแนวเขตพื้นที่และทางสาธารณะ รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบ้างที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินการไปด้วยความตรงไปตรงมาอย่างแน่นอน