แบ่งปัน

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ พร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (11 ก.ย.) ที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดเพื่อทัศนียภาพที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้ ด้วยวันที่ 14 กันยานยน 2561 นี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดการตรวจเยี่ยมตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ทางเมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ดังกล่าวเพื่เตรียมความพร้อมของงาน

    

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้กระจายกำลังกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย พร้อมนพรถน้ำมาฉีดน้ำทำความสะอาดลานจอดรถขิงตลาดรวมถึงภายในตัวตลาดด้วย ซึ่งพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการในตลาดดังกล่าวต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี