แบ่งปัน

จัดพิธีฉลอง 101 ปี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ด้วยริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่ ให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์
ที่โรงเรียนเบญจศึกษา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายธารา ชินวรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดพิธีฉลอง ๑๐๑ ปี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ด้วยริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่ ให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์


โดยในพิธีฉลอง 101 ปี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทยนั้น มีการจัด ริ้วขบวน ผู้อัญเชิญธงไตรรงค์มีแต่งกายในชุดแบบล้านนามาในขบวนช้าง 5 เชือก และม้า โดยได้รับความร่วมมือจากช้างสยาม พัทยา ส่งช้าง-ม้า เข้ามาร่วมในขบวนแห่ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อธงไตรรงค์ สัญลักษณ์สูงสุดของพวกเราชาวไทย อันหมายถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และร่วมกันรวมพลังแห่งความรัก ความสามัคคี และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเตือนใจให้ได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

    
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดริ้วขบวนแห่ฉลอง 101 ปี ธงไตรรงค์ ธงชาติไทยแล้ว ทางโรงเรียนยัง มีพิธีฉลองพระพุทธรูป พระมหาจักรพรรดิทรงเครื่องกษัตริย์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9รูปจากจิตตภาวันวิทยาลัย มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งได้เชิญ นายพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย มาให้ความรู้เรื่องพัฒนาการธงชาติไทยตั้งแต่สมัยเริ่มใช้ธงพื้นแดงในสมัยรัชกาลที่ 1 จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ ซึ่ง รัชการที่ 6 ทรงออกแบบและพระราชทานให้เป็นธงชาติไทยในปัจจุบัน ซึ่งครบรอบ 101 ปี ในวันที่ 28 ก.ย.62 นี้ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจด้วย