แบ่งปัน

วันนี้ (18 ต.ค.2561) ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มอบหมายคุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์” รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา