แบ่งปัน

รองนายกเมืองพัทยาย้ำ ค่าฝุ่นละอองPM 2.5 ในพื้นที่เมืองพัทยาอยู่ในสภาวะที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์พร้อมมีติดตามมาตรการการดูแลระยะยาว
สืบเนื่องจากมีปรกกฎการณ์ฝุ่นละอองPM 2.5 ทีมีค่าเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฯ ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันก็มีปลายแนวทางที่รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไข และเมืองพัทยาก็เป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ได้นิ่งนอนใจในปรากฏการณ์ดังกล่าว


ล่าสุดวันนี้(22 ม.ค.62) นายประเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ย้ำค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เมืองพัทยานั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้วัดใน เวลา 09.00 น. ของเช้าวันนี้ สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 46.91 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 51-100 ปานกลาง ที่ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ในส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอหายใจลำบาก ระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยในพื้นที่ของเมืองพัทยาเองนั้นอยู่ใกล้กับทะเล ทำให้มีลมช่วยพัดโฟลว์ ฝุ่นละออง ได้ในบางส่วน ทำให้ไม่มีการจับตัวหนาแน่น และทางเมืองพัทยายังได้มีมาตรการรองรับ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงสาเหตุในการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ในเรื่องการใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวัน และการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆ ตามที่รัฐบาลจะได้มีการออกกฎระเบียบมาในอนาคต…