แบ่งปัน

 

วันที่ 1 ก.พ. 62 ณ โรงแรม โฮเต็ลเจ พัทยาเหนือ
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปบัดกระทรวงมหาดไทย/ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานกล่าวอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 72 ปี นายสันติ จีรภัทร์ ผู้ บริหารโรงแรม โฮเต็ลเจ พัทยา พร้อมด้วย นางสมใจ จีรภัทร์ ภรรยา และครอบครัวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมอวยพรคับคั่ง

อาทิ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย/ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย/นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ/ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี/ นายรณกิจ เอกะสิงห์ พร้อมนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา/นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา/ นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาและคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา/นายวิชัย รอดเปีย นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ อดีตรองประธานสภาเมืองพัทยา/ คณะปลัดอำเภอบางละมุง/ ผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน/ นักธุรกิจ/ ญาติพี่น้อง/ แขกผู้มีเกียรติร่วมอวยพรคับคั่ง……