แบ่งปัน

S__4595721  S__4595722

ภาพ อาทิตย์  ข่าว อาทิตย์

พิธีมอบโล่สถานศึกษาสีขาวและการมอบเกียรติบัตรกิจกรรมครูแดร์ที่โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 3 มิ.ย. 59 ที่อาคารเรียนแจ๋ว วาจางาม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ได้มีพิธีมอบโล่สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ที่ทางสถานีตำรวจภูธรบางละมุงร่วมกับ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมครูแดร์ เพื่อปลูกฝัง ห้องกันและสร้างเครือข่ายป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเพื่อมอบเกียรติบัตรแก่เด็กนักเรียน อาทิ นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาย ศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และ พันตำรวจโท ดรัณภพ สระทองอยู่ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางละมุง

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กและนักเรียน เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยครั้งนี้ทางสถานีตำรวจภูธรบางละมุง จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กนักเรียน รู้พิษภัยของยาเสพติด รู้วิธีการปฏิเสธยาเสพติด ซึ่งผลการจัดกิจกรรมทำให้โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษา 3 ปีซ้อน อีกทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 98 คน

S__4595723