แบ่งปัน

6553 6554 6555

ภาพ/ข่าว/นิพล

สภ.หนองปรือ จัดทำโครงการ ปักกลด โดยให้ตำรวจมาเฝ้าระวังตลอด 1 เดือน ที่ ชุมชนบ้านหนองน้ำเต้าลอย ต.โป่ง เพื่อต้องการให้ปัญหาของยาเสพติดลดลงหรือหมดไป

ที่บริเวณชุมชนบ้านหนองน้ำเต้าลอย หมู่ 1 ต.โป่ง พ.ต.อ.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผกก.สภ.หนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ปักกลด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ปัญหาของยาเสพติดให้ลดลงหรือหมดไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างตำรวจกับประชาชน โดยมี นาย กิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง พร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หนองปรือ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง เข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการฯและปัญหาของยาเสพติด ให้กับพี่น้องประชาชน โดยเจ้าหน้าตำรวจจะมา ปักกลดอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา 1 เดือน

พ.ต.อ.ปราโมทย์ ผกก.สภ.หนองปรือ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน เช่น พบปะชาวบ้านแต่ละหลังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเช่นนี้ และที่สำคัญเพื่อสร้างความคุ้นเคยที่ดีกับชาวบ้าน จนสร้างความไว้วางใจ และอาจเป็นแหล่งข่าวแจ้งข้อมูลยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ โดยโครงการนี้ต้องการให้ปัญหายาเสพติดลดลง หรือหมดไป เพราะสร้างปัญหา และความไม่สงบสุขในพื้นที่ ตามนโยบายของ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี..