แบ่งปัน

ที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา คณะฑูตจักรยานเฉลิมพระเกียรติโครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ปั่น 88 วัน 58 จังหวัด รวมระยะทาง 7,000 กม. นำโดย นายแพทย์ชัยณรงค์ สมชาติ ประธานอำนวยการโครงการฯ พร้อมคณะได้เดินทางมาถึงมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา , นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนจัดโครงการสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก เพื่อเฉลิมฉลองและร่วมสร้างปณิธานความดีน้อมถวายในพระราชกุศลโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยดำเนินการโดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ทั้งนี้ ทางคณะได้ตั้งเป้าหมายการปั่นจักรยานรวมทั้งสิ้น 88 วัน 58 จังหวัด รวมระยะทางประมาณ 7,000 กม.โดยเริ่มปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานครฯตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558

ทางคณะได้เตรียมธงตราสัญลักษณ์ สมุดลงนามถวายพระพร จัดพิมพ์และแจกจ่ายพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงรับบริจาคจักรยานเก่าแบะใหม่เพื่อมอบให้เด็กด้อยโอกาสเป้าหมาย 9,000 คัน สำหรับเส้นทางการปั่นแบ่งออกเป็น 9 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กทม.-ชุมพร 541 กม. ช่วงที่ 2 ชุมพร-สงขลา 676 กม. ช่วงที่ 3 สงขลา-ภูเก็ต 754 กม. ช่วงที่ 4 พังงา-อุทัยธานี 953 กม. ช่วงที่ 5 อุทัยธานี-น่าน 1,229 กม. ช่วงที่ 6 น่าน-เลย 577 กม. ช่วงที่ 7 เลย-มหาสารคาม ช่วงที่ 8 มหาสารคาม-ตราด และในวันนี้ เป็นช่วงที่ 9 เส้นทางจันทบุรี-กทม. ถือเป็นวันที่ 85 ของโครงการปั่นจักรยานดังกล่าว และถือเป็นจังหวัด 57 ก่อนทั้งหมดจะมุ่งหน้าเข้าสู่บางแสนเพื่อเดินทางไปสมุทรปราการตามกำหนดการต่อไป