แบ่งปัน

13892108_1640711669580459_4679947880004488402_n   13903263_1640711672913792_5518862859684733487_n

ภาพ/ข่าว อาทิตย์

สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัด โครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 ส.ค. 59 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นการอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 300 คน จาก 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ ที่มาร่วมลงทะเบียน โดยในช่วงบ่าย มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก่อนที่ในช่วยเย็น ได้มีพิธีปิดโครงการ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาที่มาเข้าร่วมโครงการ ทั้ง นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และ อดีต ส.ส. เขต 7 จ.ชลบุรี พรรคพลังชล นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีปิด และ นาย เชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมพิธีปิด 
โครงการในครั้งนี้จัดเพื่อให้เยาวชนที่มีใจรักด้านกีฬา และผู้ที่มีความสามารถทางการกีฬา มาร่วมรับการอบรมเทคนิคการกีฬาอย่างถูกต้อง ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านกีฬาสูง มีความพร้อม ทั้งด้านการผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถ มีความพร้อมด้านบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬา มีสนามแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานเกือบทุกชนิด มีองค์กรเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาในทุกระดับ สมดังสมญานามที่ว่า คิดถึงกีฬา ต้องมาเมืองชล การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการเล็งเห็นความสำคัญต่อนักกีฬาในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนในอำเภอบางละมุงและอำเภออื่น ๆเพื่อผลักดันศักยภาพของนักกีฬาระดับท้องถิ่นให้ก้าวมาสู่นักกีฬาในระดับแถวหน้า หรือในระดับชาติต่อไป