แบ่งปัน

S__5611596

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร   

ประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นางสาว สุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมฯ และสำนักการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนอำนวยการ , ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา , ส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมฯ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เข้าชี้แจงผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในที่ประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการนำเสนอโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้ว ที่ต้องมาการสานต่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเมืองพัทยาต่อไป……..