แบ่งปัน

135528  135529

ภาพ/ข่าว สุชาติ

กลุ่มประมงชายฝั่งบางละมุงปล่อยพันธุ์กุ้ง 5 ล้านตัวถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน
ที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 3 ตำบลบางละมุง นาย ธนัท ประทุมแดง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางละมุง กำนันตำบลบางละมุง เป็นประธานปล่อยพันธุ์กุ้งแช่บ๊วยจำนวน 5 ล้านตัว โดยมี นาย นิยม บุตรโกศา ประมงอำเภอบางละมุง นาง พจนารถ แก้วผลึก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นาย มาโนช ทรงโยธิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางละมุง เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางทะเล กลุ่มประมงชายฝั่งหมู่ที่ 3 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์-เทค ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 5 ล้านตัวที่ได้รับมอบจากกรมประมงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน โดยทางกลุ่มประมงได้ทำการลำเลียงพันธุ์กุ้งลงเรือประมงและนำไปปล่อยยังแนวโป๊ะกลางทะเลเพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์เติบโตเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชาวบ้านบางละมุงต่อไป…….