แบ่งปัน

เมืองพัทยาจัดประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ครั้งที่ 4/2560

       ที่ห้องประชุม131ศาลาว่าการเมืองพัทยา พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนาง ณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมรับนโยบายการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตาม และควบคุมโรคติดต่อด้านเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อสุขภาพ เพราะสามารถแพร่เชื้อหรือกระจายโรคไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายไว้3ข้อหลักดังนี้ 1 ลดการติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่ 2 ผู้ติดเชื้อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษารับยาต้านโดยเร็ว และ3 ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน ทางกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยทางเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาปีละหลายล้านคน ซึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ผับ บาร์เบียร์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด ทางเมืองพัทยาได้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ เข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา และร่วมแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะท่านสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าใจและเข้าถึง ทางเมืองพัทยาหวังว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรภาคีคนทำงานด้านเอดส์ จะได้ช่วยกันแบบจริงจังในเชิงรุก เพื่อจะได้ลดจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ให้ลดน้อยลงไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยนายกเมืองพัทยาได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกัน ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย