แบ่งปัน

 

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม เผยเรื่องแอพลิเคชั่นช่วยชีวิต ให้ทางผู้นำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์ลูกบ้าน เพื่อลดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรม

 

   ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง ในที่ประชุมทางกรมการปกครอง ได้แจ้งให้ทางผู้นำท้องถิ่นทราบถึงการจัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้คณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านฯได้จัดส่งหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนพร้อมด้วยผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านฯพร้อมภาพประกอบ มาประกอบในการทำเรื่องเบิกจ่าย

ทางหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางละมุงโดยสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้มาทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแอพพลิเคชั่นช่วยชีวิต Police I Lert u ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่จะช่วยลดสถิติการก่ออาชญากรรม อุบัติเหตุ หรือช่องทางการช่วยเหลือประชาชน นอกเหนือจากเบอร์ 191 ที่มีอยู่ปัจจุบันและยังมีข้อจำกัดหลายอย่างเนื่องจากมีเพียงเบอร์เดียวทำให้บางครั้งอาจดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงหรือต้องใช้เวลาในการติดต่อค่อนข้างนาน ทั้งนี้แอฟดังกล่าวสามารถโหลดได้ทั้งระบบ ไอโอเอส และแอนดรอย หากประชาชนนำไปใช้จะสามารถสะสมสถิติต่างๆอาทิ จุดหล่อแหลมในการก่ออาชญากรรม อุบัติเหตุบนท้องถนน หรือจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนเวลาอยู่ต่างจังหวัดหากโทร 191 จะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ แต่แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที