แบ่งปัน

โรงเรียนบางละมุง จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการในปี 2560

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่อาคาร อบจ. โรงเรียนบางละมุง ทางนายวิษณุ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง   พร้อมด้วยคณะครู จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต ให้คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบางละมุง โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวมุทิตาจิตให้กับครุผู้เกษียณในปีนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูบุคคลากรที่เคยปฎิบัติงานที่โรงเรียนบางละมุง คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงเหล่าบรรดาศิษย์เก่าและใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

สำหรับในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนบางละมุงมีครูและบุคคลากร เกษียณอายุราชการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูอนันต์ บุบผัน ครูสอนศิลปะ เข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ที่โรงเรียนบางละมุงที่เดียว รวมอายุราชการ 34 ปี 2 เดือน 2.คุณครูสุดฤทัย ราษฎรศักดิ์ เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่โรงเรียนพานทอง จ.ชลบุรี ก่อนที่จะย้ายมาสอนที่โรงเรียนบางละมุง เมื่อปี 2537 รวมอายุราชการ 33 ปี 3.คุณครูภูษิตา ดำรงศิลป์ ครูผู้สอนวิชาแนะแนว เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อในปี พ.ศ. 2521 ที่โรงเรียนวัดท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม ก่อนจะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบางละมุง ในปี พ.ศ.2526 รวมอายุราชการ 39 ปี และ 4.คุณครูภัทรภร พูนชินภัทร เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่โรงเรียนฝางวิทยายน จ.ขอนแก่น ก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบางละมุง ในเดือนพฤษภาคม 2536 จนถึงเกษียณอายุราชการ รวมอายุราชการ 38 ปี ……..