แบ่งปัน

 293005 293010 293053

ภาพ วสุพล ข่าว สุพรรณี 

เมืองพัทยาเตรียมจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ ประจำปี 2559 ในช่วงเดือนพฤษภาคม

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน รองประธานสหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ เกมส์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และยังเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งกีฬาทางบอก ทางน้ำ และทางอากาศซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนหันมาสนใจกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด และยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2559 จัดแข่งขันในพื้นที่เมืองพัทยา และลานสถานกีฬาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขามจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ กีฬาโดดร่ม ร่มบิน ร่มร่อน ไคท์บอร์ด ดำน้ำ เรือพาย ฟุตบอล เปตอง ปีนหน้าผา ออฟโรด และกีฬาพื้นบ้าน