แบ่งปัน

เมืองพัทยาจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา     ที่อาคารเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา นาย วิเชียร  พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 15 -16 มีนาคม 2561 โดยมีพนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเมืองพัทยากว่า 800 คนเข้าร่วมการอบรม

ทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจในการพัฒนาเบื้องต้นให้กับเยาวชนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการพัฒนาเสริมทักษะองค์ความรู้พร้อมปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในด้านการสอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องพัฒนาปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ผ่านการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา อาทิ นาย นพพร  อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ,ดร.พนม  ปีย์เจริญ  และการศึกษาดูงานในโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของทางสวนนงนุช