แบ่งปัน

เขตปลอดชายหาดจอมเทียนเอาจริงใครสูบ ใครทิ้ง ปรับจริงสูงสุด 2,000 บาท หวังเป็นต้นแบบในการจัดระเบียบชายหาดปลอดบุหรี่


เขตปลอดจอมเทียน ขับเคลื่อนโครงการจับปรับผู้ทิ้งขยะและทิ้งก้นบุหรี่ในเขตปลอดอย่างจริงจังเป็นวันแรก โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบฯรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ได้มากล่าวเปิดกิจกรรม สืบเนื่องจากเมืองพัทยาต้องการขับเคลื่อนมาตรการจับปรับผู้ทิ้งก้นบุหรี่และขยะบนชายหาดจึงได้นำ พ.ร.บ รักษาความสะอาดพุทธศักราช 2535 ซึ่งให้อำนาจเมืองพัทยาปรับไม่เกิน 2,000 บาท มาบังคับใช้อย่างจริงจัง หลังจากประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่มาแล้ว จึงได้นำกำลังจากเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ มาทำการกำกับดูแลบริเวณชายหาดปลอดบุหรี่ ระยะทาง 2 กิโลเมตรทั้งหมด โดยจะหากพบผู้ทิ้งขยะ ก้นบุหรี่ จะเข้าไปทำการตักเตือนหากยังมีการฝ่าฝืนจะมีการนำมาตรการดังกล่าวเข้ามาบังคับใช้ทันที


นอกจากนี้ในปัจจุบันบริเวณเขตปลอดทั้งหมด มีการนำป้ายห้าม ทิ้งขยะ ห้ามทิ้งบุหรี่ ห้ามให้อาหารนก ไปติดทั่วบริเวณเขตปลอดดงตาลทั้งหมด เนื่องจากในบริเวณเขตปลอดหาดดงตาล เป็นเขตที่ไม่มีถังขยะ จึงดำเนินการให้ทางผู้ประกอบการได้นำขยะใส่ลงในถุงดำพร้อมกับนำมาวางให้เป็นเวลา โดยจะมีรถเก็บขยะของทางเมืองพัทยาเข้ามาเก็บตามวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อป้องกันขยะตกค้างทำให้สุนัขมาคุ้ยเศษขยะ ซึ่งอาจจะส่งผลเป็นอาหารของหนูทั้งหลาย อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็นต้นแบบสำหรับการรณรงค์โครงการจับปรับผู้ทิ้งขยะและทิ้งก้นบุหรี่ที่ดำเนินการอย่างจริงจัง
โดยภายในกิจกรรมได้มีการร่วมกันทำกิจกรรมรำไทยจิ๊ ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมเดินเก็บขยะ