แบ่งปัน

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา  ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย   พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 

ที่ลานซันเคนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยมี นายเกรียงไกร  วิไลลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ได้เข้าร่วมงานและร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย กันอย่างคึกคัก อาทิ นายสนธยา นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นาง สติล คุณปลื้ม ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เนื่องด้วยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศีลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งถือเป็นมรดกของชาติที่จะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทุกภาคส่วน  และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “ วันอนุรักษ์มรดกไทย ” เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย  โดยภายในงานวันนี้ได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทางด้านการแสดงนาฏศิลป์  ดนตรีไทย   พร้อมกับการเดินขบวนชุดผ้าไทยจากหลากหลายองค์กรหน่วยงานที่แต่งกายชุดไทยมาอวดโฉมแสดงถึงความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและได้ชมตลอด2ข้างทางถนนเลียบชายหาดพัทยา ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก…