แบ่งปัน

S__3817474 S__3817475

ภาพ ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เพื่อติดตามโครงการและแผนงานของกองงานต่าง ๆ

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค. 59 ที่ห้องประชุมชั้น M  เทศบาลเมืองหนองปรือ นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกองงานต่าง ๆ เข้าร่วมรายงานผลการทำงานและแผนงานต่าง ๆ  ที่ผ่านมา และ กำหนดการแผนงานในอนาคต ซึ่งวันนี้ในที่ประชุม ได้มีการแจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิง พระครูวิจิตรธรรมสาร อดีตเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 พ.ค. 59 ซึ่งจะต้องมีการกำหนดแผนงานต่าง ๆ ทั้งสถานที่ การจัดพิมพ์เอกสารเชิญต่าง ๆ รวมถึงการมอบหมายงาน ซึ่งจะต้องมีความละเอียดและชัดเจนตามหน้าที่ เพราะในวันนั้นคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก รวมถึงแขกผู้มีเกียรติและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมงานตามเอกสารที่เชิญไป

จากนั้นได้มีการรายงานผลการทำงานและแผนงานของกองต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งกำหนดวันคัดกรองสุขภาพประจำปี ซึ่งจะมีขึ้น 3 วัน คือในวันที่ 12 19 และ 26 พ.ค. 59 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ และ ศูนย์บริหารสาธารณสุขเขาตาโล ตามลำดับ   ในเรื่องนี้ทาง นาย มาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ในการทำ แต่ที่ผ่านมา ยังเห็นผลสำเร็จที่ยังไม่ชัดเจน ทั้งจำนวนประชาชนที่มารับบริการ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้ง ส่วนใหญ่เมื่อมาตรวจคัดกรองแล้ว ก็มักไม่มารับฟังผลการตรวจคัดกรองทำให้โครงการนี้จะเป็นการทุ่มงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ ซึ่ง นาย มาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้ให้แนวทางในการทำงานในเรื่องนี้ว่า ควรที่จะต้อง ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงแรงจูงใจของประชาชนมากกว่านี้ โดยในส่วนของการรับฟังผลการคัดกรอง ก็เสนอให้ส่งใบนัดฟังผลตรวจคัดกรองทางไปรษณีย์ เพื่อตอกย้ำให้ประชาชนทราบถึงวันเวลาในการมาฟังผลการตรวจ ซึ่งวันนั้นก็จะได้รับคำวินิจฉัยและข้อแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ด้วย นอกเหนือจากนี้ เทศบาลเมืองหนองปรือก็จะได้นำข้อมูลสุขภาพอนามัยของประชาชน มาวางแผนด้านสุขอนามัยอย่างยั่งยืน