แบ่งปัน

13161022_810885815711676_162530588_o 13170702_810885859045005_1512475483_o 13199308_810885772378347_645359388_o

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

     ชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 59 

ที่บริเวณลานดาดฟ้า ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาง ปราณี มณีสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา  เป็นประธานประชุมผู้สูงอายุเมืองพัทยา  ประจำเดือน พ.ค. 2559 โดยมีคณะสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ก่อนการประชุมมีการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ พร้อมออกกำลังกาย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี จากนั้นได้มีการแจกใบสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ  ซึ่งทางเมืองพัทยาได้เชิญกองทุนการออมแห่งชาตินำโดย นางสาว วชิรา การสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายนำเสนอพร้อมทำความเข้าใจของการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแล้วจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร

สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนการออมแห่งชาติ คือ กองทุนบำนาญสำหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระ ให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงให้มีชีวิตในยามเกษียณของตนเอง และสามารถสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ 15 ปี – 60 ปี  เพื่อต้องการให้ประชาชนได้มีการออมเงิน โดยมีกองทุนการออมแห่งชาติเป็นหลักประกันจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ ประมาณ 10 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 65 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 15 ) โดยมีผู้สูงอายุ 35 ปี ถึง 60 ปี ซึ่งเป็นแรงงานในปัจจุบันและมีสัดส่วนที่มากที่สุดกำลังเคลื่อนเข้าสู่วัยชราในอนาคตอันใกล้และผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะอยู่อาศัยตามลำพังมากขึ้นและ 1 ใน 3 เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนถือว่ามีจำนวนมาก ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาชีพอิสระได้ทำความเข้าใจและทำความรู้จักความเป็นไปมากับ กองทุนการออมแห่งชาติ ที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งมาเพื่อเป็นหลักประกันตนในยามแก่ชรา.