แบ่งปัน

ศรีสุวิชจัดกีฬาภายในอย่างยิ่งใหญ่เช่นทุกปี
ที่ศูนย์พัฒนาการศรีสุวิช ตำบลตะเคียนเตี้ย ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในศรีสุวิชเกมส์ ประจำปี การศึกษา 2561 โดยมีนายการุณ ไลทา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน โรงเรียนศรีสุวิช

ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาประเภทลานนอกรอบขึ้นระหว่างวันที่ 26 , 27 กันยายน พ.ศ. 2561 และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 การแข่งขันประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีฟ้า สีม่วง สีเขียว และส้ม มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 24 ชนิดกีฬา และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์และลีดเดอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ แก่นักเรียน 2. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม.