แบ่งปัน

รองนายกพัทยา สุ่ม ตรวจอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนเมืองพัทยา 4  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

 

พบอาหารถูกต้องตามหลักโภชนการครบ 5 หมู่ มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของเด็กนักเรียน

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบให้กับโรงเรียนในสังกัดไม่ให้ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนด โดยมี น.ส.อิชยา โอฬา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 และคณะครูร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมือง กล่าวว่า สำหรับการออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ พบว่า อาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กนักเรียนนั้นมีคุณภาพที่ดีและมีปริมาณที่เยอะเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ในราคาค่าหัวต่อคน 20 บาท ซึ่งเด็กนักเรียนคนไหนที่กินไม่อิ่มสามารถเติมได้จนพอใจ โดยไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้การออกตัวอาหารกลางวันโดยไม่ได้แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบก่อนนั้นหวั่นจะมีการจัดฉาก จึงลงมาแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ได้พบความจริงในการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน